Privacyverklaring
Privacyverklaring
Wij vinden jouw privacy belangrijk

Privacyverklaring

Voor Sonah Catering staat het belang van de klant – jouw belang – te allen tijde centraal. Dat betekent dat onze bedrijfsvoering gebaseerd is op integriteit en wederzijds respect.

INTEGRITEIT EN RESPECT
Ook wij als Sonah Catering zijn gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn de te herleiden tot natuurlijke personen. Sonah Catering onderschrijft de uitgangspunten die zijn neergelegd in de wet. Dit statement is een uitwerking van de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens van klanten.

GEGEVENSGEBRUIK
De door jouw verstrekte persoonsgegevens gebruikt Sonah Catering om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van Sonah Catering, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor het voorkomen, detecteren en bestrijden van oneigenlijk gebruik en of misbruik. Als je geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kun je dat kenbaar maken bij door het versturen van een mail naar: [email protected].

ZORGVULDIGHEID
Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens gaat Sonah Catering zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale bediening en dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Sonah Catering jegens jou is aangegaan, worden zonder jouw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

TOESTEMMING
Sonah Catering verzamelt of gebruikt geen informatie en gegevens voor andere doeleinden dan die genoemd in dit statement tenzij wij daar vooraf jouw toestemming voor hebben gekregen. In alle offertes worden nog eens de voorwaarden duidelijk beschreven en tevens terug te vinden in de algemene voorwaarden op de website.

INZAGE
Je hebt de mogelijkheid om aan Sonah catering te vragen welke gegevens deze van je verwerkt en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van jouw gegevens kun je schriftelijk en gemotiveerd aanvragen bij Sonah catering.

BEWAARTERMIJN
Sonah catering is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.